දකුණු ඔස්ටේ්‍රලියා Skilled Visa වැඩසටහනට තවත් වෘත්තීන් 70 ක් – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

දකුණු ඔස්ටේ්‍රලියා Skilled Visa වැඩසටහනට තවත් වෘත්තීන් 70 ක්

දකුණු ඔස්ටේ්‍රලියා Skilled Visa වැඩසටහනට තවත් වෘත්තීන් 70 ක්

දකුණු ඔස්ටේ්‍රලියා ප්‍රාන්තයේ Skilled Visa වැඩසටහනට ඔස්ටේ්‍රලියාවෙන් බැහැරව සිට අයදුම් කල හැකි තවත් වෘත්තීන් 70 ක් එකතු කර තිබේ.

අද (28) සිට නව ලැයිස්තුව බලාත්මක වන බවයි ප්‍රාන්ත සංක්‍රමණ දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කලේ.

අවම වශයෙන් වසර 08 ක සේවා පළපුරුද්ද හා නිසි ඉංග්‍රීසි භාෂා නිපුණතාවය සහිත අයදුම්කරුවන්ට මේ සඳහා අයදුම් කල හැකි වනවා.

අද පෙරවරු 10 සිට Registration of Interest (RoI) ඉදිරිපත් කල හැකියි.

අද සිට අලුතින් එකතුවු රැකියා 70 පහතින්

දකුණු ඔස්ටේ්‍රලියා වීසා යාවත්කාලීන රැකියා ලැයිස්තුව :

https://www.migration.sa.gov.au/occupation-lists/south-australia-skilled-occupation-list

 

source : www.migration.sa.gov.au