ට්‍රක් රියදුරන් පිරිසක් Tullamarine Freeway හි සෙමින් ගමන් කිරීමේ විරෝධතාවයක – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ට්‍රක් රියදුරන් පිරිසක් Tullamarine Freeway හි සෙමින් ගමන් කිරීමේ විරෝධතාවයක

ට්‍රක් රියදුරන් පිරිසක් Tullamarine Freeway හි සෙමින් ගමන් කිරීමේ විරෝධතාවයක

ට්‍රක් රථ රියදුරන් පිරිසක් විසින් Tullamarine Freeway හි සෙමින් ගමන් කිරීමේ විරෝධතාවයක් ආරම්භ කර තිබේ.

ඒ වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තය Lockdown කිරීමෙන් මුදා හරින ලෙස ඉල්ලමිනුයි.

ට්‍රක්රථ 08 ක් පමණ පැයට කිලෝමීටර් 20 ක් වැනි අඩු වේගයකින් මෙලෙස ධාවනය කරමින් පවතින බවයි වාර්තා වන්නේ.

එක් රථයක “Free Victoria” ලෙස සටහන් කර තිබිණ.

වික්ටෝරියා පොලිසිය මැදිහත්ව වහා ට්‍රක් රථ මාර්ගයේ එක් මංතීරුවකට යොමු කර ඇති නමුත් Moreland Road ආශ්‍රිතව තරමක රථ වාහන තදබදයක් පවතින බව සඳහන්.

මෙම රියදුරන්ට දඩ පත්‍රිකා 15 ක් නිකුත් කර ඇත.

 

Pic – 7News