ඔස්ටේ්‍රලියානුවන්ට ඉතාම නුදුරේදී නිවසේදීම කොවිඩ් පරීක්ෂණය කරගැනීමට අවස්ථාව – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ඔස්ටේ්‍රලියානුවන්ට ඉතාම නුදුරේදී නිවසේදීම කොවිඩ් පරීක්ෂණය කරගැනීමට අවස්ථාව

ඔස්ටේ්‍රලියානුවන්ට ඉතාම නුදුරේදී නිවසේදීම කොවිඩ් පරීක්ෂණය කරගැනීමට අවස්ථාව

ඔස්ටේ්‍රලියානුවන්ට ඉතාම නුදුරේදී සිය නිවසේදීම කොවිඩ් පරීක්ෂණය කරගැනීමට අවස්ථාව සළසාදීමට මධ්‍යම රජය සූදානම් වෙයි.

ඒ සඳහාා අවශ්‍ය අනුමැතිය ඖෂධ අධිකාරියෙන් දැනටමත් ඉල්ලා ඇති බවයි සෞඛ්‍ය ඇමති ග්‍රෙග් හන්ට් කියාසිටියේ.

ඒ අනුව වසර අවසානය වනවිට රැපිඩ් ඇන්ටිජන් පරීක්ෂණය සඳහා අවසර දීමට හැකිවනු ඇතැයි ද ඔහු පැවසීය.

දැනටමත් – aged care homes / නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන සහ රැකියා ස්ථානවල රැපිඩ් පරීක්ෂණ සිදුකෙරේ.

කෙසේවෙතත් තනි පුද්ගලයන් වෙනුවෙන් රැපිඩ් ඇන්ටිජන් කට්ටල අලෙවි කිරීම ඔස්ටේ්‍රලියාව තුළ තවමත් තහනම්ව පවතී.

රැපිඩ් පරීක්ෂණයේ නිරවද්‍යභාවය පී සි ආර් පරීක්ෂණයක් හා ඉහළම මට්ටමක නොපවතින නමුත් එමගින් විනාඩි 10 ත් 15 ත් අතරදී ප්‍රථිඵල ලබාගත හැකිය.

බ්‍රිතාන්‍ය – යුරෝපය හා අමෙරිකාව තුළ නිවාසවල රැපිඩ් පරීක්ෂණ සඳහා අවසරය ලබා දී තිබේ.

 

source : https://www.9news.com.au/national/australians-could-soon-test-for-covid19-at-home-as-rapid-antigen-tests-seek-approval/5cf14e88-b6ce-40d6-aa72-36557ddf39d3

Photo: Kate Geraghty (The Sydney Morning Herald)