වික්ටෝරියා ඔසු සැල් 700 කට Moderna මාත්‍රා 300,000 ක් – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

වික්ටෝරියා ඔසු සැල් 700 කට Moderna මාත්‍රා 300,000 ක්

වික්ටෝරියා ඔසු සැල් 700 කට Moderna මාත්‍රා 300,000 ක්

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තය පුරා පිහිටි ඔසු සැල් 700 කට අධික සංඛ්‍යාවකට Moderna එන්නතේ මාත්‍රා 300,000 කට වඩා ලැබෙනු ඇති බව ප්‍රාන්ත සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය Martin Foley පවසයි.

එන්නතෙහි අතිරේක මාත්‍රා 32,000 ක් තාවකාලික කොවිඩ් එන්නත්කරණ මධ්‍යස්ථාන සඳහා වෙන් කෙරේ.

වයස අවුරුදු 12-59 අතර ඕනෑම අයෙකුට ඒවා ලබා ගත හැකිය.

ගතවූ පැය 24 තුළ සිදුකළ කොරෝනා පරීක්ෂණ හරහා වික්ටෝරියානු ප්‍රාන්තයේ ප්‍රජාව අතරින් ආසාදිතයින් 733 ක් හමුව ඇත.

එක් මරණයක් ද වාර්තා විය​.

මේ අනුව මේ වන විට වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ සිටින සක්‍රිය කොරෝනා ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 7,160 කි.

ඊයේ දිනයේදී (23) වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තය තුළ කොරෝනා පරීක්ෂණ 56,520 ක් සිදුකර ඇති අතර කොරෝනා එන්නත් මාත්‍රා 41,029 ක් ලබා දී තිබේ.