මෙල්බර්න් භූ චලනයේ පසු කම්පන තවත් මාස ගණනක් ?? ආරක්ෂා වෙන්න ගත යුතු පියවර මෙන්න – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

මෙල්බර්න් භූ චලනයේ පසු කම්පන තවත් මාස ගණනක් ?? ආරක්ෂා වෙන්න ගත යුතු පියවර මෙන්න

මෙල්බර්න් භූ චලනයේ පසු කම්පන තවත් මාස ගණනක් ?? ආරක්ෂා වෙන්න ගත යුතු පියවර මෙන්න

අද පෙරවරුවේ හටගත් රික්ටර් මාපක ඒකක 6.0 ක ප්‍රබල භූමිකම්පාවේ පසුකම්පන තවත් මාස ගණනක් පුරා පැවතිය හැකි බවට වික්ටෝරියා බළධාරීන් අනතුරු අගවා සිටී.

එබැවින් ඒවාට මුහුණදීමට සුදානම් වන ලෙසටයි ඔවුන් මෙල්බර්න් ඇතුලු වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තවාසීන්ට දන්වා සිටින්නේ.

පසු කම්පනයකින් ආරක්ෂාවීමට ඔබ ගත යුතු පියවර කවරේද ?

හානි වූ ගොඩනැගිලිවලින් ඈත්ව සිටින්න

නිවාසය තුළ සිටීනම් මේසයක් හෝ එවැනි ආරක්ෂිත දෙයක් යටට ගොස් ආවරණය වී සිටින්න

වීදුරු – ජනෙල් – දොර වැනි දෑ අසලින් ඈත්ව සිටින්න.

ඔබ ඇඳක් මත සිටීනම් කොට්ටයෙන් ඔලුව වසා ගන්න – එහෙත් හැකි ඉක්මණින් ආරක්ෂිත ස්ථානයක් වෙත යොමු වන්න

කම්පනය අතරතුර ගොඩනැගිලි අතර මාරු නොවන්න. කම්පනයක් අතරතුර හැකිතාක් සිටින ස්ථානයේම ආරක්ෂිතව සිටින්න.

කිසිදු අවස්ථාවක විදුලි සෝපාන භාවිත නොකරන්න.

අත්‍යවශ්‍ය නොවේ නම් කිසිදු ආකාරයකින් රිය ධාවනයෙන් වළකින්න.

 

Source : https://www.ses.vic.gov.au/plan-and-stay-safe/emergencies/earthquake