මෙල්බර්න් පොලිස් ස්ථාන 04 ක නිළධාරින්ට කොවිඩ් – පිළිගැනීමේ කවුලු වැසේ – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

මෙල්බර්න් පොලිස් ස්ථාන 04 ක නිළධාරින්ට කොවිඩ් – පිළිගැනීමේ කවුලු වැසේ

මෙල්බර්න් පොලිස් ස්ථාන 04 ක නිළධාරින්ට කොවිඩ් – පිළිගැනීමේ කවුලු වැසේ

මෙල්බර්න් බටහිර ප්‍රදේශයේ පොලිස් ස්ථාන 04 ක පොලිස් නිළධාරින් 06 දෙනෙකු කොවිඩ් ආසාධිතයන් බවට තහවුරු වී තිබේ.

ඒ අනුව Caroline Springs, Melton, Keilor Downs & Sunshine යන පොලිස් ස්ථානවල පිළිගැනීමේ කවුලු තාවකාලිකව වසා දැමූ බව වික්ටෝරියා පොලිසිය නිවේදනය කර සිටී.

සැප්තැම්බර් 17 – 19 කාලසීමාවේදී අදාල පොලිස් නිළධාරීන්ට වෛරසය වැළඳී තිබේ.

කෙසේවෙතත් ආසන්නයේ පිහිටා ඇති Bacchus Marsh, Gisborne, Sunbury & Footscrayපොලිස් ස්ථාන විවෘතව පවතින බවත් මහජනතාවට අවශ්‍ය සේවා ඒවා මගින් ඉටු කර ගත හැකි බවත් පොලිසිය දන්වා සිටිනවා.

හැකිතාක් ඔන්ලයින් ක්‍රමයට හෝ 131 444 අංකය මගින් පැමිණිලි යොමු කරන ලෙසයි පොලිසිය මහජනතාවට දන්වා සිටින්නේ.

 

Source : https://www.9news.com.au/national/victoria-police-officers-test-positive-to-covid19-closing-police-station-counters/cdb793fe-e487-4726-a752-0d365b8be665