දීර්ඝ කලකට පසු NSW දෛනික ආසාධිතයන් 1000 ට අඩුවෙන් වාර්තා වෙයි – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

දීර්ඝ කලකට පසු NSW දෛනික ආසාධිතයන් 1000 ට අඩුවෙන් වාර්තා වෙයි

දීර්ඝ කලකට පසු NSW දෛනික ආසාධිතයන් 1000 ට අඩුවෙන් වාර්තා වෙයි

නිවු සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයෙන් ඊයේ (19) දිනයේදී කොවිඩ් ආසාධිතයන් 936 ක් වාර්තා වි තිබේ.

දීර්ඝ කලකට පසු NSW හි දෛනික ආසාධිතයන් 1000 ට වඩා අඩුවෙන් වාර්තා වූ පළමු අවස්ථාව මෙයයි.

දැනට 1207 දෙනෙකු රෝහල්ගතව ප්‍රතිකාර ලබන අතර ඉන් 236 දෙනෙකුම දැඩි සත්කාර ඒකකවල (ICU) ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටී.

ඊයේ නිවු සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයෙන් මරණ 04 ක් වාර්තා වි තිබේ.

නිවු සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයෙන් මේ දක්වා සටහන්වී ඇති කොවිඩ් මරණ ගණන 301 කි.