වික්ටෝරියා Lockdown කිරීමෙන් නිදහස් කිරීමේ සැලසුම අද ප්‍රකාශයට – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

වික්ටෝරියා Lockdown කිරීමෙන් නිදහස් කිරීමේ සැලසුම අද ප්‍රකාශයට

වික්ටෝරියා Lockdown කිරීමෙන් නිදහස් කිරීමේ සැලසුම අද ප්‍රකාශයට

නොවැම්බර් මාසය දක්වා පනවන කොවිඩ් නීති හා සීමාවන් විස්තර කරමින් lockdown කිරීමෙන් නිදහස් කිරීමේ වික්ටෝරියා ප්‍රාන්ත සැලසුම අද (19 ඉරිදා) නිකුත් කෙරේ.

පසුගිය සිකුරාදා රාත්‍රී 12 සිට පහත පරිදි සීමා ලිහිල් කෙරිණ.

කොවිඩ් එන්නතේ එක් මාත්‍රාවක් පමණක් ලබා ඇති පුද්ගලයින්ට සහ එන්නත ලබා නොමැති පුද්ගලයින්ට නිවසින් බාහිර හමුවීම් සඳහා උපරිම පුද්ගලයින් දෙදෙනෙකු දක්වා රැස්විය හැකිය.

එමෙන්ම සිකුරාදා මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට නිවසේ සිට යා හැකි දුර ප්‍රමාණය කිලෝ මීටර් 5 සිට 10 දක්වා දීර්ග කෙරිණ.