ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඳිරි නිතිය ඔක්තෝබර් 01 දා දක්වා දීර්ඝ කරයි – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඳිරි නිතිය ඔක්තෝබර් 01 දා දක්වා දීර්ඝ කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඳිරි නිතිය ඔක්තෝබර් 01 දා දක්වා දීර්ඝ කරයි

කොවිඩ් ව්‍යාප්තිය හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ පනවා ඇති නිරෝධායන ඇඳිරි නිතිය නැවතත් දීර්ඝ කිරිමට අද රැස්වූ කොවිඩ් මර්ධන කමිටුවේදී තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව නිරෝධායන ඇඳිරි නිතිය ඔක්තෝබර් 01 දා දක්වා දීර්ඝ කිරීමට තීරණය කළ බවයි ජනාධිපති මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කිංස්ලි රත්නායක ට්විටර් සටහනක් තබමින් සඳහන් කළේ.

කොවිඩ් ව්‍යාප්තිය පාලනය කිරිම සඳහා අගෝස්තු මස 20 වෙනිදා සිට නිරෝධායන ඇඳිරි නිතිය පැනවීමට රජය තීරණය කරනු ලැබුවා.