ලැව් ගිනි – ගංවතුර ආධාරවලින් $ 14,700 ක් වංචා කල වික්ටෝරියා කතකට චෝදනා 09 ක් – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ලැව් ගිනි – ගංවතුර ආධාරවලින් $ 14,700 ක් වංචා කල වික්ටෝරියා කතකට චෝදනා 09 ක්

ලැව් ගිනි – ගංවතුර  ආධාරවලින් $ 14,700 ක් වංචා කල වික්ටෝරියා කතකට චෝදනා 09 ක්

ලැව් ගිනි සහ ගංවතුර සඳහා ලබා දෙන ආධාරවලින් ඩොලර් 14,700 ක් වංචනිකව ලබාගත් වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ පදිංචි කාන්තාවකට චෝදනා 09 ක් ගොණු කර තිබේ.

Traralgon හි පදිංචි 30 හැවිරිදි මෙම තැනැත්තිය Bushfire Relief Fund සහ Gippsland Flood Relief Payment Scheme හරහා මෙම මුදල් ලබාගෙන ඇතත් ඇය එම ප්‍රදානයන් ලැබීමට සුදුසුකම් ලබා නොමැති තැනැත්තියක බව සඳහන්.

ජනවාරි – ජූනි – ජූලි යන මාසවලදී විවිධ නම් භාවිත කර සැකකාරිය මෙලෙස මුදල් වංචා කර ඇත.

ඇය ඇප මත මුදා හැර ඇති අතර ලබන වසරේ මාර්තු 09 වනදා නැවතත් Latrobe Valley Magistrates’ Court හමුවේ පෙනී සිටින ලෙස දන්වා තිබේ.

Pic – Today