ඊයේ NSW ආසාධිතයන් 1136 ක් – මරණ 02 ක් – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ඊයේ NSW ආසාධිතයන් 1136 ක් – මරණ 02 ක්

ඊයේ NSW ආසාධිතයන් 1136 ක් – මරණ 02 ක්

නිවු සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයෙන් ඊයේ (13) දිනයේදී කොවිඩ් ආසාධිතයන් 1136 ක් වාර්තා වි තිබේ.

දැනට 1253 දෙනෙකු රෝහල්ගතව ප්‍රතිකාර ලබන අතර ඉන් 231 දෙනෙකුම දැඩි සත්කාර ඒකකවල (ICU) ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටී.

ඊයේ නිවු සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයෙන් මරණ 02 ක් වාර්තා වි තිබේ.

නිවු සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයෙන් මේ දක්වා සටහන්වී ඇති කොවිඩ් මරණ ගණන 242 කි.