වික්ටෝරියා ඉදිකිරීම් සේවකයන්ට කලින් වෙන් කරවා ගැනීමකින් තොරව Pfizer ගැනීමට අවස්ථාව

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ සියලුම ඉදිකිරීම් සේවකයන්ට ෆයිසර් එන්නත ලබාදීමට තීරණය වී තිබේ.

සැප්තැම්බර් 26 වනදා දක්වා ඔවුන්ට කලින් වේලාවක් වෙන් කරවා ගැනීමකින් තොරව ප්‍රාන්තයේ එන්නත්කරණ මධ්‍යස්ථාන වෙත ගොස් එය ලබා ගත හැකිය.

අවුරුදු 60 ට අඩු ඉදිකිරීම් සේවකයන්ට මේ අනුව ෆයිසර් එන්නත ලබා ගත හැකි වනවා.

අදාළ ස්ථාන සහ වේලාවන් පහතින් :

ඔස්ට්‍රේලියානු ළමයින්ට සමාජ මාධ්‍ය තහනම් වෙන ලකුණු

ඔස්ට්‍රේලියාවේ සමාජ මාධ්‍ය භාවිත කිරීමේ වයස් සීමාව වෙනස් කරන ලෙසට ෆෙඩරල් රජයට ඉදිරිපත් වූ යෝජනා සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියාත්මක විය හැක්කේ කෙසේද යන්න සොයා බැලීම් ආරම්භ කර තිබෙනවා.

Read More »

NSW අයවැයෙන් ප්‍රාන්ත වැසියන්ට හිමි වන සහන මෙන්න

නිව් සවුත්වේල්ස් ප්‍රාන්තයේ අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් ඒකක සඳහා ඩොලර් 350 දක්වා බලශක්ති සහන ලබා දීමට මෙවර ප්‍රාන්ත අයවැයෙන් තීරණය කර තිබෙනවා.

Read More »

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ අපරාධ නතර කරන්න එන අලුත්ම නීතිය

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ සිදු වන කිසියම් හෝ අපරාධයක වගකීම ගැනීමට හැකි වයස් සීමාව අවුරුදු 12 දක්වා ඉහළ නැංවීමට පියවර ගෙන තිබෙනවා.

Read More »