යුරෝපයෙන් ඔස්ටේ‍රලියාවට මොඩර්නා එන්නත් මාත්‍රා ලක්ෂ 10 ක් – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

යුරෝපයෙන් ඔස්ටේ‍රලියාවට මොඩර්නා එන්නත් මාත්‍රා ලක්ෂ 10 ක්

යුරෝපයෙන් ඔස්ටේ‍රලියාවට මොඩර්නා එන්නත් මාත්‍රා ලක්ෂ 10 ක්

යුරෝපයෙන් මොඩර්නා එන්නත් මාත්‍රා ලක්ෂ 10 ක් ලබාගැනීමේ ගිවිසුමකට ඔස්ටේ‍රලියාව එළැඹී තිබේ.

අගමැති ස්කොට් මොරිසන් පැවසුවේ ලබන 20 වනදා සිට ප්‍රජා ඔසු සැල් (Community pharmacies) 3600 ක් හරහා ඒවා ජනතාවට ලබාදීමට නියමිත බවයි.

වයස අවුරුදු 12 ත් 59 ත් අතර ඕනෑම අයෙකුට මොඩර්නා එන්නත ලබා ගැනීමට හැකි බවද අගමැතිවරයා සඳහන් කලේය.

කෙසේවෙතත් අවුරුදු 60 ට වැඩි අයට දැනට ඔස්ටේ්‍රලියාව තුළ අනුමත එකම එන්නත වන්නේ ඇස්ට්‍රා-සෙනෙකා පමණි.

මේ වනවිට ඔස්ටේ්‍රලියාව තුළ පළමු මාත්‍රාව ලබාගෙන ඇති ප්‍රතිශතය සියයට 67 කි.