දින 200 ක් වසා දමා තිබියදී මෙල්බර්න් සිනමා ශාලාවක් අපූරු ප්‍රයත්නයක – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

දින 200 ක් වසා දමා තිබියදී මෙල්බර්න් සිනමා ශාලාවක් අපූරු ප්‍රයත්නයක

දින 200 ක් වසා දමා තිබියදී මෙල්බර්න් සිනමා ශාලාවක් අපූරු ප්‍රයත්නයක

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ සිනමා ශාලා දින 200 කට ආසන්න කාලයක් වසා දමා තිබියදී මෙල්බර්න් නගරයේ එක් සිනමා ශාලාවක් අපූරු ප්‍රයත්නයක් දරා තිබේ.

ඒ තමන් සතු සියලු වීඩියෝ පට කුලියට ලබාදීම සඳහා සිනමා ශාලාව ඉදිරිපිට තබා තිබීමයි.

Elsternwick හි Classic සිනමා ශාලාවයි මෙම කටයුත්ත සිදුකර ඇත්තේ.

අවශ්‍ය අයෙකුට තමන් සතු වීඩියෝ පටයක් වුවද ගෙනවිත් මෙම ස්ථානයට භාරදිය හැකිය.

මීට වසර 15-20 කට පෙර තරුණයන්ව සිටි සමයේ වීඩියෝ හල් තුළ චිත්‍රපට තෝරමින් පැය ගණනාවක් ගත කල සමයේ අත්දැකීම වත්මන් තරුණයන්ට ලබාදීම අරමුණ වූ බව සිනමාශාලාවේ බළධාරීන් පවසා සිටී.