කබ්රාල්ට එන්න මහ බැංකු අධිපති ඉල්ලා අස්වෙයි – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

කබ්රාල්ට එන්න මහ බැංකු අධිපති ඉල්ලා අස්වෙයි

කබ්රාල්ට එන්න මහ බැංකු අධිපති ඉල්ලා අස්වෙයි

තමන් මහ බැංකු අධිපති ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වීමට තීරණය කල බව මහ බැංකු අධිපති මහාචාර්ය ඩබ්ලිව් ඩී ලක්ෂ්මන් නිලවශයෙන් නිවේදනය කරනවා.

ඒ මහ බැංකුවේ දැන් පැවැත්වෙන මාධ්‍ය හමුවකදීයි.

ලබන 14 වනදා සිට තම ඉල්ලා අස්වීම බලාත්මක වන බවයි ඔහු සඳහන් කලේ.

සම්බන්ධිත පුවත් : කබ්රාල් යළිත් මහ බැංකු අධිපති ධූරයට ?