ඔස්ටේ්‍රලියාවේ පළමු වරට මෙල්බර්න් Aged Care මධ්‍යස්ථානයක් බාහිර පුද්ගලයන්ට රැපිඩ් පරීක්ෂණ අනිවාර්ය කරයි – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ඔස්ටේ්‍රලියාවේ පළමු වරට මෙල්බර්න් Aged Care මධ්‍යස්ථානයක් බාහිර පුද්ගලයන්ට රැපිඩ් පරීක්ෂණ අනිවාර්ය කරයි

ඔස්ටේ්‍රලියාවේ පළමු වරට මෙල්බර්න් Aged Care මධ්‍යස්ථානයක් බාහිර පුද්ගලයන්ට රැපිඩ් පරීක්ෂණ අනිවාර්ය කරයි

බාහිරින් පැමිණෙන සෑම පුද්ගලයෙකුම රැපිඩ් ඇන්ටිජන් පරීක්ෂණ සඳහා යොමුවීම අනිවාර්ය කරමින් මෙල්බර්න් හි Aged Care මධ්‍යස්ථානයක් නව නීතියක් පණවා තිබේ.

මේ අනුව මෙල්බර්න් හා Geelong හි පිහිටා ඇති සියලුම TLC Aged Care homes වෙත පැමිණෙන පුද්ගලයන් පිවිසීමට පෙර රැපිඩ් පරීක්ෂණයකට යොමුවිය යුතුයි.

ඔස්ටේ්‍රලියාව තුළදී මෙවැනි නීතියක් පැණවූ පළමු Aged Care මධ්‍යස්ථානය මෙයයි.

තමන්ගේ සිඩ්නි මධ්‍යස්ථානය ආශ්‍රිතව විශාල පිරිසක් කොවිඩ් ආසාධිතයන් බවට පත්වීමත් සමග මෙම තීරණය ගත් බවයි එහි පාලනාධිකාරිය කියාසිටයේ.

සෑම පරීක්ෂණයක් සඳහාම ඩොලර් 7 ක මුදලක් අය කෙරෙනු ඇති.