සිඩ්නි ලොක්ඩවුන් සීමා ලිහිල් කිරීමේ සැළසුම ප්‍රකාශයට – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

සිඩ්නි ලොක්ඩවුන් සීමා ලිහිල් කිරීමේ සැළසුම ප්‍රකාශයට

සිඩ්නි ලොක්ඩවුන් සීමා ලිහිල් කිරීමේ සැළසුම ප්‍රකාශයට

ඔස්ටේ්‍රලියාවේ සිඩ්නි නගරයට පණවා ඇති ලොක්ඩවුන් සීමා ලිහිල් කිරීමේ සැළසුම ප්‍රකාශයට පත් කර තිබේ.

ප්‍රාන්තයේ එන්නත්කරණ ඉලක්කය සියයට 70 සපිරුණු වහා එම රෙගුලාසි ලිහිල් කරන බවයි ප්‍රාන්ත අගමැතිනී කියාසටියේ.

ඒ අනුව බොහෝ දුරට ලබන මාසයේ මැද භාගය වනවිට පහත දැක්වෙන රෙගුලාසි ක්‍රියාත්මක වනු ඇත.

නිවසකට පූර්ණ එන්නත්කරණයට ලක්වූ පුද්ගලයන් 05 දෙනෙකු ගෙන්වා ගත හැකිය.

නිවසින් පිටත 20 දෙනෙකුට රැස්විය හැකිය.

Hospitality, retail, gyms සහ ක්‍රීඩා කටයුතු වර්ග අඩි 04 සීමාව යටතේ පවත්වා ගත හැකිය.

විවාහ – අවමගුල් සඳහා සහභාගී විය හැකි උපරිම ගණන 50 කි.

පාසල් නැවත විවෘත කිරිමේ ඉලක්කත දිනය ඔක්තෝබර් 25 වනදායි.

අභ්‍යන්තර ගුවන් ගමන් සඳහා ද අවසර හිමිවේ.

කෙසේවෙතත් මුහුණු ආවරණ පැළඳීම අඛණ්ඩව බලාත්මකය.