මෙල්බර්න් CBD හිදී කාන්තාවකට ලිංගික අතවර කල අයෙකු හඳුනාගැනීමට මහජන සහය පතයි – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

මෙල්බර්න් CBD හිදී කාන්තාවකට ලිංගික අතවර කල අයෙකු හඳුනාගැනීමට මහජන සහය පතයි

මෙල්බර්න් CBD හිදී කාන්තාවකට ලිංගික අතවර කල අයෙකු හඳුනාගැනීමට මහජන සහය පතයි

මෙල්බර්න් CBD හි Elizabeth Street දී කාන්තාවකට ලිංගික අතවර කල පුද්ගලයෙකු හඳුනාගැනීමට වික්ටෝරියා පොලිසිය මහජන සහය පතනවා.

පසුගිය ජූනි 30 වනදා රාත්‍රී 11.30 ට පමණ අදාළ කාන්තාව මාර්ගයේ සිටින විට සැකකරු පැමිණ ඇයට මෙම අපරාධය කර ඇතැයි සඳහන්.

වයස අවුරුදු 60 ක් පමණ වන පුද්ගලයෙකු මෙලෙස අත්අඩංගුවට ගැනිමටයි පොලිසිය විමර්ශන ක්‍රියාත්මක කර ඇත්තේ.

යුරෝපීය පෙනුමක් ඇති ඔහු පිළිබඳ තොරතුරක් වෙතොත් 1800 333 000 අංකය මගින් වික්ටෝරියා පොලිසිය දැනුවත් කල හැකිය.