මෙල්බර්න්වාසීන්ට සිඩ්නි යන්න කලින් පිටරට යන්න පුලුවන් වෙන හැඩ – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

මෙල්බර්න්වාසීන්ට සිඩ්නි යන්න කලින් පිටරට යන්න පුලුවන් වෙන හැඩ

මෙල්බර්න්වාසීන්ට සිඩ්නි යන්න කලින් පිටරට යන්න පුලුවන් වෙන හැඩ

ප්‍රාන්ත සීමා විවෘත කිරීමට පෙර ඇතැම් විට රටේ දේශ සීමා විවෘත කිරීමට හැකි වනු ඇතැයි අගමැති ස්කොට් මොරිසන් පවසයි.

එනම් මෙල්බර්න් හෝ සිඩ්නි පදිංචි අයෙකුට අනෙක් නගරයට යාමට අවසර ලැබීමට පෙර වෙනත් රටක සංචාරයකට ගොස් නැවත පැමිණිය හැකිය යන්නයි.

අගමැතිවරයා පවසන්නේ කිසියම් ප්‍රාන්තයක් සියයට 70 – 80 එන්නත් ඉලක්කයට ළගාවන තුරු ප්‍රාන්ත සීමා විවෘත නොකරන බවයි.

එහෙත් කිසියම් ප්‍රාන්තයක සිටින පූර්ණ එන්නත්කරණයට ලක්වූ පුද්ගලයන්ට නියමිත කොන්දේසි සපුරා ඇත්නම් දේශ සීමා විවෘත කල පසු විදෙස් සංචාරවල නිරතවීමට කිසිදු බාධාවක් නොමැති බවයි අගමැති මොරිසන් කියාසිටියේ.

2022 වසරේ ආරම්භය තෙක් රයේ දේශ සීමා විවෘත නොකරන බවයි අගමැති ස්කොට් මොරිසන් මීට පෙර නිවේදනය කර තිබුණේ.