වික්ටෝරියා සහ NSW, Coles වෙළඳසැල්වල Original ඇපල් යුෂ අලෙවියෙන් ඉවතට – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

වික්ටෝරියා සහ NSW, Coles වෙළඳසැල්වල Original ඇපල් යුෂ අලෙවියෙන් ඉවතට

වික්ටෝරියා සහ NSW, Coles වෙළඳසැල්වල Original ඇපල් යුෂ අලෙවියෙන් ඉවතට

වික්ටෝරියා සහ නිවු සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තවල ස්ථාන ගණනාවක Coles වෙළඳසැල්වල අලෙවි කල ඇපල් යුෂ පාන අලෙවියෙන් වහා ඉවත් කර තිබේ.

විෂවීම් සහ අසාත්මිකතා මතුවීම ඊට හේතුවයි.

Original වෙළඳ නාමය යටතේ අලෙවි කරන ලීටර් 1.5 ඇපල් යුෂ බෝතල් මෙලෙස නැවත කැඳවා ඇත.

කිසියම් පාරිභෝගිකයෙකුට ගැටලුවක් ඇත්නම් (03) 9982 1451 / [email protected]මගින් විමසීම් කල හැකිය.

මෙම බෝතල්වල කල් ඉකුත්වීම් දිනයද වැරදියට සටහන් වී ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

 

Pic – NSW Food Authority