වික්ටෝරියා කොවිඩ් අවධානම් ස්ථාන ලැයිස්තුව 1,000 ඉක්මවයි – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

වික්ටෝරියා කොවිඩ් අවධානම් ස්ථාන ලැයිස්තුව 1,000 ඉක්මවයි

වික්ටෝරියා කොවිඩ් අවධානම් ස්ථාන ලැයිස්තුව 1,000 ඉක්මවයි

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ කොවිඩ් අවධානම් ස්ථාන ලැයිස්තුව මේ වන විට 1,000 ඉක්මවා තිබේ.

St Kilda – Laverton North – Port Melbourne – Broadmeadows ඇතුලු ප්‍රදේශ රැසක අවධානම් ස්ථාන ගණනාවක් අද ලැයිස්තුවට ඇතුළත් කෙරිණ.

https://www.coronavirus.vic.gov.au/exposure-sites

ගතවූ පැය 24 තුළ වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයෙන් අලුතින් කොවිඩ් ආසාදිතයින් 76 ක් හමුවී තිබේ.

ඔවුන්ගෙන් 31 කට වඩා වැඩි පිරිසක් දැනට හඳුනාගෙන ඇති කොවිඩ් පොකුරුවලට සම්බන්ධ නොවන බවද වාර්තා වේ.

මේ අතර වික්ටෝරියානු ප්‍රාන්තයේ දැනට පනවා ඇති කොවිඩ් නීති ලිහිල් කිරීම පිළිබඳ ප්‍රාන්ත අගමැති Daniel Andrews හෙට නිවේදනය කරනු ඇත.