කාර්යාලය තුළදී හදිසියේ රෝගාතුර වූ ටස්මේනියා අගමැති රෝහල්ගත කෙරේ – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

කාර්යාලය තුළදී හදිසියේ රෝගාතුර වූ ටස්මේනියා අගමැති රෝහල්ගත කෙරේ

කාර්යාලය තුළදී හදිසියේ රෝගාතුර වූ ටස්මේනියා අගමැති රෝහල්ගත කෙරේ

සිය කාර්යාලය තුළදී හදිසියේ රෝගාතුර වූ ටස්මේනියා ප්‍රාන්ත අගමැති Peter Gutwein වහා රෝහල්ගත කර තිබේ.

හෝබාර්ට් හි පිහිටි සිය කාර්යාලයේ රාජකාරි කරමින් සිටින අතරතුර ඔහු රෝගාතුර වී ඇති අතර වහා වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර කැඳවා තිබේ.

ඔහුගේ කාර්යාලය නිවේදනය කලේ මේ වනවිට පරීක්ෂණ ගණනාවකට යොමුකර ඇති බවයි.

බොහෝ දුරට ඔහු දින කිහිපයක් විවේක සුවයෙන් ගත කරනු ඇති බවද සඳහන්.

එම කාලය තුළ රාජකාරි ආවරණය උප අගමැති ට පවරා තිබේ.

2020 ජනවාරි සිට ටස්මේනියා අගමැති ලෙස Peter Gutwein කටයුතු කරමින් සිටී.