වික්ටෝරියාවේ Lockdown තත්වය තවත් දීර්ඝ කරන බවට ප්‍රකාශයක්! – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

වික්ටෝරියාවේ Lockdown තත්වය තවත් දීර්ඝ කරන බවට ප්‍රකාශයක්!

වික්ටෝරියාවේ Lockdown තත්වය තවත් දීර්ඝ කරන බවට ප්‍රකාශයක්!

ගතවූ පැය 24 තුළ සිදුකළ කොරෝනා පරීක්ෂණ හරහා වික්ටෝරියානු ප්‍රාන්තයේ ප්‍රජාව අතරින් ආසාදිතයින් 92 ක් වාර්තා වීමත් සමඟින් වික්ටෝරියානු ප්‍රාන්ත වාසීන් හට​ තවදුරටත් Lockdown තත්වයේ පසුවීමට සිදුවන බවට ප්‍රාන්ත අගමැති පවසා ඇත​.

අද දින පැවති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවේදී වික්ටෝරියානු ප්‍රාන්ත අගමැති Daniel Andrews පැවසූවේ එළඹෙන සැප්තැම්බර් මස 2 වන දින අවසන් වීමට නියමිත lockdown තත්වය තවදුරටත් දීර්ඝ කිරීම අනිවාර්‍යෙන් සිදු කිරීමට සිදු වන බවයි.

එනමුත්, කොපමණ කාලයක් දීර්ඝ කළ යුතුද යන්න පිළිබඳව තමාට තවමත් උපදෙස් නැති නමුත් එම උපදෙස් ලද විගස විවිධ විකල්පයන් ගැන සොයා බලන බව ඔහු පැවසීය.

දැනටමත් වික්ටෝරියානු ප්‍රාන්තය දින 24ක් තිස්සේ lockdown තත්වයේ පසු වේ.