සමස්ත ඔස්ටේ්‍රලියාව පුරා Netflix සේවා බිඳ වැටේ – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

සමස්ත ඔස්ටේ්‍රලියාව පුරා Netflix සේවා බිඳ වැටේ

සමස්ත ඔස්ටේ්‍රලියාව පුරා Netflix සේවා බිඳ වැටේ

සමස්ත ඔස්ටේ්‍රලියාව පුරා Netflix සේවා බිඳ වැටී තිබේ.

වෙබ් අඩවියට අනුව අද උදාසන සිට කිසිදු උපාංගයක් මගින් Netflix සේවා වෙත පිවිසීමට නොහැකි බවට වාර්තා වේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් තමන් දැනුවත් බවත් හැකි ඉක්මණින් යථා තත්වයට පත් කරන බවත් Netflix නිකුත් කල ට්විටර් සටහනක දැක්වේ.

ඔස්ටේ්‍රලියාවට අමතරව තවත් රටවල් කිහිපයකද Netflix සේවා බිඳ වැටී ඇති බව සඳහන්.