නිවු සවුත් වේල්ස් කොවිඩ් ආසාධිතයන් නැවතත් ඉහළට – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

නිවු සවුත් වේල්ස් කොවිඩ් ආසාධිතයන් නැවතත් ඉහළට

නිවු සවුත් වේල්ස් කොවිඩ් ආසාධිතයන් නැවතත් ඉහළට

නිවු සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයේ ඊයේ කොවිඩ් ආසාධිතයන් ගණන නැවතත් ඉහළ ගොස් තිබේ.

නිවු සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයෙන් ගතවූ පැය 24 තුළ කොවිඩ් ආසාධිතයන් 1036 ක් වාර්තා වී තිබේ.

කොවිඩ් මරණ 02 ක් සටහන්වී ඇත.