ඔක්තෝබර් මුල් සතිය වනවිට NSW දෛනික ආසාධිතයන් උපරිමය 6000 ක් ??? – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ඔක්තෝබර් මුල් සතිය වනවිට NSW දෛනික ආසාධිතයන් උපරිමය 6000 ක් ???

ඔක්තෝබර් මුල් සතිය වනවිට NSW දෛනික ආසාධිතයන් උපරිමය 6000 ක් ???

ඔක්තෝබර් මුල් සතිය වනවිට නිවු සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයේ දෛනික කොවිඩ් ආසාධිතයන් ගණන අවමය 1500 ක් සහ උපරිමය 6000 ක් විය හැකි බවට නවතම අධ්‍යයනයක් හෙළි කර තිබෙනවා.

සිඩ්නි විශ්ව විද්‍යාලය විසිනුයි මෙම අධ්‍යයනය සිදුකර ඇත්තේ.

නිවු සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයට දැනට පණවා ඇති සීමා මුලුමනින්ම ඉවත් කලහොත් දෛනික ආසාධිතයන් සංඛ්‍යාව 40,000 ක් බවට පත්වනු ඇති බවටද මෙම වාර්තාවෙන් අනාවැකි පළකර තිබේ.

අධ්‍යයනයට අනුව සිඩ්නි නගරයේ කොවිඩ් ආසාධිතයන් ගණන අඩුවීමක් දක්නට ලැබෙන්නේ දෙසැම්බර් මැද භාගයේ සිටය.

Source : https://www.abc.net.au/news/2021-08-26/covid-peak-in-nsw-still-six-weeks-away-modelling-shows/100411220