මෙල්බර්න් බටහිර නිවසකින් පුද්ගල මළ සිරුරක් – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

මෙල්බර්න් බටහිර නිවසකින් පුද්ගල මළ සිරුරක්

මෙල්බර්න් බටහිර නිවසකින් පුද්ගල මළ සිරුරක්

මෙල්බර්න් බටහිර ප්‍රදේශයේ නිවසකින් හමුවූ පුද්ගල මළ සිරුරක් සම්බන්ධයෙන් විමර්ශන ආරම්භවී තිබේ.

Sunshine North ප්‍රදේශයේ නිවසක තුවාල සහිත අයෙකු සිටින බවට ලද තොරතුරක් අනුව පොලිසිය විමර්ශන ආරම්භ කර තිබිණ.

වහා එම ස්ථානයට පොලිසිය සහ ගිලන් රථයක් පැමිණ ඇතත් එම තැනැත්තාගේ ජීවිතය ගලවා ගැනීමට හැකිවී නොමැත.

මෙය පහරදීමක්ද නැතහොත් හදිසි අනතුරක්ද යන්න තහවුරු කර ගැනීමට වික්ටෝරියා පොලිසිය විමර්ශන ආරම්භ කර තිබේ.

Pic- 9News