වික්ටෝරියා මෙන්ම නිවු සවුත් වේල්ස් ආසාධිතයන් ගණන ද පහළට – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

වික්ටෝරියා මෙන්ම නිවු සවුත් වේල්ස් ආසාධිතයන් ගණන ද පහළට

වික්ටෝරියා මෙන්ම නිවු සවුත් වේල්ස් ආසාධිතයන් ගණන ද පහළට

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ මෙන්ම නිවු සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයේද ඊයේ කොවිඩ් ආසාධිතයන් ගණන පහළ ගොස් තිබේ.

නිවු සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයෙන් ගතවූ පැය 24 තුළ කොවිඩ් ආසාධිතයන් 755 ක් වාර්තා වී තිබේ.

ආසාධිතයන් 619 දෙනෙකුට වෛරසය වැළඳුණේ කෙසේදැයි තවමත් අවිනිශ්චිතයි.

කිසිදු කොවිඩ් මරණයක් සටහන්වී නොමැත.