තවත් ආසාධිතයන් 644 ක් / Greater Sydney සැප්තැම්බර් අවසන් වන තෙක් Lockdown – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

තවත් ආසාධිතයන් 644 ක් / Greater Sydney සැප්තැම්බර් අවසන් වන තෙක් Lockdown

තවත් ආසාධිතයන් 644 ක් / Greater Sydney සැප්තැම්බර් අවසන් වන තෙක් Lockdown

තවත් කොවිඩ් ආසාධිතයන් 644 ක් හඳුනාගැනීමත් සමග Greater Sydney කලාපය සඳහා පණවා තිබූ Lockdown තත්වය සැප්තැම්බර් මාසය අවසන් වන තෙක් දීර්ඝ කර තිබේ.

එමෙන්ම ලබන සඳුදා සිට අධි අවධානම් පළාත් පාලන බල ප්‍රදේශ 12 ක පෙරවරු 09 සිට පස්වරු 05 දක්වා දිනපතා ඇඳිරි නීතිය පැණවෙනු ඇත.

Bayside, Blacktown, Burwood, Campbelltown, Canterbury-Bankstown, Cumberland, Fairfield, Georges River, Liverpool, Parramatta, Strathfield, & Penrith.

ප්‍රාන්තය පුරා මුහුණු ආවරණ පැළඳීම අනිවාර්ය කර ඇත.

ශරීර සුවතා ඇතුලු කාර්යයන් හිදී පවා මුහුණු ආවරණ අනිවාර්ය වේ.

ඊයේ නිවු සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයෙන් තවත් කොවිඩ් ආසාධිත මරණ 04 ක් ද සටහන් විය.

වයස අවුරුදු 80 ක් පමණ වන කාන්තාවන් 02 ක් – අවුරුදු 80 ක පිරිමි අයෙකු සහ අවුරුදු 70 ක පිරිමි අයෙකු ඒ අතර වනවා.