නවසීලන්තයේ ඕක්ලන්ඩ් නගරයෙන් කොවිඩ් ආසාදිතයෙක් – හදිසි Lockdown කිරීමක් ??? – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

නවසීලන්තයේ ඕක්ලන්ඩ් නගරයෙන් කොවිඩ් ආසාදිතයෙක් – හදිසි Lockdown කිරීමක් ???

නවසීලන්තයේ ඕක්ලන්ඩ් නගරයෙන් කොවිඩ් ආසාදිතයෙක් – හදිසි Lockdown කිරීමක් ???

දීර්ඝ කාලයකට පසු නවසීලන්තයේ ඕක්ලන්ඩ් නගරයේ සමාජයෙන් කොවිඩ් ආසාදිතයෙකු හමුවී තිබෙනවා.

පෙර ආසාධිතයන් සහ මෙම තැනැත්තා අතර කිසිදු සබඳතාවයක් නොමැති අතර ඔහුට වෛරසය වැළඳුණු ආකාරය සොයා මේ වනවිට විමර්ශන ආරම්භවී ඇති බව සඳහන්.

කිසියම් අයුරකින් ප්‍රමාණවත් දත්ත නොලදහොත් ක්ෂණික සංචරණ සීමා තත්වයකට යාමේ අවධානමක්ද ඇතැයි නවසීලන්ත බළධාරීන් සඳහන් කලා.

නවසීලන්ත කැබිනට් මණ්ඩලයේ විශේෂ සාකච්ඡාවක්ද මේ වනවිට ආරම්භ වී තිබෙනවා.