ගතවූ පැය 24 තුළදී NSW ප්‍රාන්තයෙන් කොවිඩ් මරණ 08 ක් / ආසාධිතයන් 478 ක් – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ගතවූ පැය 24 තුළදී NSW ප්‍රාන්තයෙන් කොවිඩ් මරණ 08 ක් / ආසාධිතයන් 478 ක්

ගතවූ පැය 24 තුළදී NSW ප්‍රාන්තයෙන් කොවිඩ් මරණ 08 ක් / ආසාධිතයන් 478 ක්

ගතවූ පැය 24 තුළදී නිවු සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයෙන් තවත් කොවිඩ් ආසාධිතයන් 478 දෙනෙකු හඳුනාගෙන තිබේ.

ගතවූ පැය 24 තුළදී ප්‍රාන්තයෙන් මරණ 08 ක් සටහන්වී ඇත.

මේ අනුව වසංගතය ආරම්භයේ සිට සිඩ්නි නගරයෙන් සටහන්වූ මුලු කොවිඩ් මරණ සංඛ්‍යාව 112 දක්වා වැඩි වේ.