මයිලෝ හා සමාන ඇල්කොහොල් ඇසුරුමකට එරෙහිව වික්ටෝරියා මවකගෙන් පැමිණිල්ලක් – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

මයිලෝ හා සමාන ඇල්කොහොල් ඇසුරුමකට එරෙහිව වික්ටෝරියා මවකගෙන් පැමිණිල්ලක්

මයිලෝ හා සමාන ඇල්කොහොල් ඇසුරුමකට එරෙහිව වික්ටෝරියා මවකගෙන් පැමිණිල්ලක්

සුප්‍රකට මයිලෝ චොකලට් පානය හා සමාන අයුරින් Howler Brewing Company නිර්මාණය කර ඇති chocolate milk stout විශේෂයක වෙළඳ දැන්වීම් තහනම් කර තිබේ.

ඊට හේතුව වන්නේ වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ මවක විසින් පාරිභෝගික ආරක්ෂණ අංශ වෙත කරන ලද පැමිණිල්ලකි.

අදාළ ඇල්කොහොල් පානයේ ඇසුරුම මයිලෝ පානය හා සමාන බැවින් සිය පුත්‍රයා අත්වැරදීමකින් එය පානය කර ඇති බවයි ඇය පවසා තිබුණේ.

South Gippsland හි පිහිටා ඇති brewery එකකදී chocolate milk stout නිපදවනු ලබනවා.

කිසියම් අයුරකින් මෙම නියමයන් කඩකලහොත් අදාළ මත්පැන් සමාගමට ඩොලර් 20,000 ක දඩයකට යටත්වීමටද සිදුවනවා.

Pic – Instagram