ගතවූ පැය 24 තුළ NSW ප්‍රාන්තයෙන් ආසාධිතයන් 466 ක් / සඳුදා සිට දඩ ඉහළට – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ගතවූ පැය 24 තුළ NSW ප්‍රාන්තයෙන් ආසාධිතයන් 466 ක් / සඳුදා සිට දඩ ඉහළට

ගතවූ පැය 24 තුළ NSW ප්‍රාන්තයෙන් ආසාධිතයන් 466 ක් / සඳුදා සිට දඩ ඉහළට

ගතවූ පැය 24 තුළදී නිවු සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයෙන් තවත් කොවිඩ් ආසාධිතයන් 466 දෙනෙකු හඳුනාගෙන තිබේ.

එය මේ දක්වා එක් දිනයකදී NSW ප්‍රාන්තයෙන් වාර්තා වූ වැඩිම ආසාධිතයන් සංඛ්‍යාවයි.

ගතවූ පැය 24 තුළදී ප්‍රාන්තයෙන් මරණ 04 ක් සටහන්වී ඇත.

වයස අවුරුදු 80 ක පිරිමි අයෙකු / අවුරුදු 70 ක් පමණ වන පිරිමි අයෙකු / අවුරුදු 70 ක කාන්තාවක සහ අවුරුදු 40 ක කාන්තාවක ඒ අතර වනවා.

මේ අනුව වසංගතය ආරම්භයේ සිට සිඩ්නි නගරයෙන් සටහන්වූ මුලු කොවිඩ් මරණ සංඛ්‍යාව 99 දක්වා වැඩි වේ.

පවතින තත්වය හමුවේ ලබන සඳුදා සිට NSW ප්‍රාන්තයේ මාර්ගවල මාර්ග බාධක සංඛ්‍යාව ඉහළ දමා ඇත.

නිරෝධායන රෙගුලාසි කඩ කරන පුද්ගලයන්ට ඩොලර් 5000 ක දඩයක් නියම කෙරේ.

එය දැනට පවතින දඩයට වඩා ඩොලර් 1000 ක වැඩි කිරීමකි.

බලපත් අවභාවිත කරන්නන්ටද ඩොලර් 5000 ක දඩයක් අය කෙරෙනු ඇත.