ගතවූ පැය 24 තුළ වික්ටෝරියා ප්‍රජාව අතරින් තවත් ආසාදිතයින් 21 ක් – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ගතවූ පැය 24 තුළ වික්ටෝරියා ප්‍රජාව අතරින් තවත් ආසාදිතයින් 21 ක්

ගතවූ පැය 24 තුළ වික්ටෝරියා ප්‍රජාව අතරින් තවත් ආසාදිතයින් 21 ක්

ගතවූ පැය 24 තුළ සිදුකළ පරීක්ෂණ හරහා වික්ටෝරියා ප්‍රජාව අතරින් තවත් කොරෝනා ආසාදිතයින් 21 ක් හමුව ඇති බව වික්ටෝරියා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

මේ අනුව මේ වන විට වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ සිටින සක්‍රිය කොරෝනා ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 163 කි.

ඊයේ දිනයේදී (13) වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තය තුළ කොරෝනා පරීක්ෂණ 33,675 ක් සිදුකර ඇති අතර කොරෝනා එන්නත් මාත්‍රා 29,490 ක් ලබා දී තිබේ.