වික්ටෝරියාවෙන් ඊයේ ආසාධිතයන් 15 යි – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

වික්ටෝරියාවෙන් ඊයේ ආසාධිතයන් 15 යි

වික්ටෝරියාවෙන් ඊයේ ආසාධිතයන් 15 යි

ගතවූ පැය 24 තුළ සිදුකළ කොරෝනා පරීක්ෂණ හරහා වික්ටෝරියානු ප්‍රාන්තයේ ප්‍රජාව අතරින් තවත් ආසාදිතයින් 15 ක් හමුව ඇති බව වික්ටෝරියා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

මේ අනුව මේ වන විට වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ සිටින සක්‍රිය කොරෝනා ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 148 කි.

ඊයේ දිනයේදී (12) වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තය තුළ කොරෝනා පරීක්ෂණ 40,737 ක් සිදුකර ඇති අතර කොරෝනා එන්නත් මාත්‍රා 27,427 ක් ලබා දී තිබේ.