නිරෝධායනයේ නිරත වික්ටෝරියා කාන්තාවකගෙන් පොලිස් නිළධාරියෙකු ලෙස සිට ලිංගික අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීමට උත්සාහ කරලා – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

නිරෝධායනයේ නිරත වික්ටෝරියා කාන්තාවකගෙන් පොලිස් නිළධාරියෙකු ලෙස සිට ලිංගික අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීමට උත්සාහ කරලා

නිරෝධායනයේ නිරත වික්ටෝරියා කාන්තාවකගෙන් පොලිස් නිළධාරියෙකු ලෙස සිට ලිංගික අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීමට උත්සාහ කරලා

නිරෝධායනයේ නිරත වන කාන්තාවකගෙන් පොලිස් නිළධාරියෙකු ලෙස පෙනී සිට ලිංගික අවශ්‍යතාවයක් සපුරා ගැනීමට උත්සාහ කල පුද්ගලයෙකු පිළිබඳ විමර්ශන ආරම්භ වී තිබේ.

වික්ටෝරියා කොවිඩ් අණදෙන නිළධාරී Jeroen Weimar පැවසුවේ අදාළ වාර්තා සත්‍යදැයි තහවුරු කරගැනීම එහි අරමුණ බවයි.

කිසියම් අයෙකු පොලිස් නිළධාරියෙකුදැයි තහවුරු කරගැනීමට අදාළ තැනැත්තාගේ නිල ඇඳුම තහවුරු කරගැනීම සහ රාජකාරි හැඳුනුම්පත ඉල්ලා සිටින්නැයිද ඔහු දන්වා සිටිනවා.

එමෙන්ම නිරෝධායනයේ නිරත වන කිසිදු නිවසකට බාහිරින් කවරෙකු හෝ නොපැමිණෙන බවද Jeroen Weimar සඳහන් කලා.