හෙට සංගණනයේදී බොරු කිව්වොත් දඩය $ 2,200 යි – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

හෙට සංගණනයේදී බොරු කිව්වොත් දඩය $ 2,200 යි

හෙට සංගණනයේදී බොරු කිව්වොත් දඩය $ 2,200 යි

ඔස්ටේ්‍රලියාවේ ජන හා නිවාස සංගණනය හෙට (10) පැවැත්වෙන අතර ඊට සහභාගීවීම අනිවාර්යය.

අධ්‍යාපනය – රැකියාව – ආගමික ඇදහීම් – ආදායම – කථා කරන භාෂාව ආදී කරුණු රැසක් පිළිබඳ මෙහිදී තොරතුරු රැස් කෙරේ.

අදාළ ප්‍රශ්නාවලියේදී අත්වැරදීමකින් වැරදි පිළිතුරක් සටහන් කලහොත් කිසිදු ගැටලුවක් උද්ගත නොවේ.

කෙසේවෙතත් සිතාමතා උපහාසාත්මක පිළිතුරු සටහන් කලහොත් ඩොලර් 2,200 ක දඩයකට යටත්වීමට ඔබට සිදුවේ.

මෙවැනි සිදුවීම් ගණනාවක් 2001 වසරේ පැවති සංගණනයේදීත් වාර්තා විය.

දැනටමත් ඔස්ටේ්‍රලියානුවන් ලක්ෂ 10 කට වැඩි පිරිසක් ඔන්ලයින් ක්‍රමයට සංගණනයට සහභාගී වී තිබේ.