වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයෙන් තවත් ආසාධිතයන් 11 ක් – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයෙන් තවත් ආසාධිතයන් 11 ක්

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයෙන් තවත් ආසාධිතයන් 11 ක්

ගතවූ පැය 24 තුළ සිදුකළ කොරෝනා පරීක්ෂණ හරහා වික්ටෝරියානු ප්‍රාන්තයේ ප්‍රජාව අතරින් ආසාදිතයින් 11 ක් හමුව ඇති බව වික්ටෝරියා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

මේ අනුව මේ වන විට වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ සිටින සක්‍රිය කොරෝනා ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 103 කි.

ඊයේ දිනයේදී (08) වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තය තුළ කොරෝනා පරීක්ෂණ 38,987 ක් සිදුකර ඇති අතර කොරෝනා එන්නත් මාත්‍රා 17,101 ක් ලබා දී තිබේ.