මෙල්බර්න් එන්නත්කරණය වේගවත් කෙරේ – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

මෙල්බර්න් එන්නත්කරණය වේගවත් කෙරේ

මෙල්බර්න් එන්නත්කරණය වේගවත් කෙරේ

වරින්වර කොවිඩ් ආසාධිතයන් හමුවීම හමුවේ මෙල්බර්න් නගරයේ එන්නත්කරණ වැඩපිළිවෙල වේගවත් කිරීමට බළධාරීන් පියවර ගෙන තිබේ.

lord mayor of Melbourne,Sally Capp පැවසුවේ වික්ටෝරියා ප්‍රාන්ත රජයේ සහයද ඒ සඳහා යොදා ගන්නා බවයි.

සංචාරකයන් හැකි ඉක්මණින් නගරයට ගෙන්වා ගැනීම ප්‍රමුඛ අපේක්ෂාවක් බවට පත් කර මෙම වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාවට නැංවෙයි.

ගතවූ වසර සළකා බැලීමේදී මෙල්බර්න් නගරය Lockdown කර ඇති දින ගණන 187 කි.

(05) දිනයේදී වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තය තුළ කොරෝනා පරීක්ෂණ 29,631 ක් සිදුකර ඇති අතර කොරෝනා එන්නත් මාත්‍රා 18,901 ක් ලබා දී තිබේ.