විදේශයන්හි වෙසෙන ඔස්ට්‍රේලියානු පුරවැසියන්ට සහ ස්ථිර පදිංචිකරුවන්ට අලුත් නීතියක් – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

විදේශයන්හි වෙසෙන ඔස්ට්‍රේලියානු පුරවැසියන්ට සහ ස්ථිර පදිංචිකරුවන්ට අලුත් නීතියක්

විදේශයන්හි වෙසෙන ඔස්ට්‍රේලියානු පුරවැසියන්ට සහ ස්ථිර පදිංචිකරුවන්ට අලුත් නීතියක්

විදේශයන්හි වෙසෙන ඔස්ට්‍රේලියානු පුරවැසියන්ට සහ ස්ථිර පදිංචිකරුවන්ට මධ්‍යම රජයේ අවසරයකින් තොරව ඔස්ට්‍රේලියාවට යළි පැමිණීම සහ ඔස්ට්‍රේලියාවෙන් පිටවීම තහනම් කර තිබේ.

මෙම නව නීතිය අගෝස්තු 11 දා සිට බලපැවැත්වේ.

මෙතෙක් කලක් සාමාන්‍යයෙන් විදෙස් ගතව සිටි ඔස්ට්‍රේලියානුවන්ට විදේශයක ජීවත් වන බව ඔප්පු කළහොත් ඔස්ට්‍රේලියාවෙන් පිටව යාමට අවසර දී තිබුණි.

නමුත් මෙම නව නීතිය අනුව එවැනි පුද්ගලයින්ට ඔස්ට්‍රේලියානු භූමියෙන් පිටව යාමට බලවත් හේතුවක් ඔස්ට්‍රේලියානු දේශ සීමා ආරක්ෂණ බලකායට පෙන්විය යුතුයි.

 

Source : https://www.abc.net.au/news/2021-08-06/covid-rules-australians-overseas-visit-home-change-exemption/100356366