මුදල් ඇමති බැසිල් සහ ඔස්ටේ්‍රලියා මහ කොමසාරිස් අතර හමුවක් – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

මුදල් ඇමති බැසිල් සහ ඔස්ටේ්‍රලියා මහ කොමසාරිස් අතර හමුවක්

මුදල් ඇමති බැසිල් සහ ඔස්ටේ්‍රලියා මහ කොමසාරිස් අතර හමුවක්

ඔස්ට්‍රේලියානු මහ කොමසාරිස් David John Holly මුදල් අමාත්‍ය  බැසිල් රාජපක්ෂ හමුවී තිබේ.

මුදල් අමාත්‍යංශයේ පැවති මෙම හමුවේ දී අන්‍යෝන්‍ය සුහදතාව වර්ධනය කර ගනිමින් සහයෝගීතාව ශක්තිමත් කර ගැනීම පිළිබඳ සාකච්ඡා කෙරිණි.

ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක කාබනික වගා වැඩසටහන අගයකළ ඔස්ට්‍රේලියානු මහ කොමසාරිස්වරයා සඳහන් කළේ කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය ඉහළ නැංවීමට අදාළ තාක්ෂණික සහය ලබාදීම තම රජය අපේක්ෂා කරන බවයි.

ශ්‍රී ලංකා මුහුදු කලාපය හරහා ඔස්ට්‍රේලියාව වෙත ළඟා වන වෙළෙඳ නැව් සඳහා පහසුකම් ලබා ගැනීමට කොළඹ වරාය වැඩි වශයෙන් යොදා ගැනීමට ඇති හැකියාව පිළිබඳව සොයා බලන බවද මහ කොමසාරිස්වරයා මෙහිදී පැවසීය.

පශු සම්පත් ක්ෂේත්‍රයේ සංවර්ධනය සඳහා අවශ්‍ය සහාය ලබාදීමට කටයුතු කරන බව සඳහන් කළ මහ කොමසාරිස්වරයා සත්ත්ව ආරක්ෂණ හා සුභසාධන පනත ක්‍රියාත්මක කිරීමට කටයුතු කිරීම පිළිබඳ තම රට සතුටට පත්වන බව ද පැවසීය.