ගතවූ පැය 24 තුළ වික්ටෝරියා ආසාදිතයින් 06 ක් / 03 කට වැළඳුණු ආකාරය සොයා පරීක්ෂණ – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ගතවූ පැය 24 තුළ වික්ටෝරියා ආසාදිතයින් 06 ක් / 03 කට වැළඳුණු ආකාරය සොයා පරීක්ෂණ

ගතවූ පැය 24 තුළ වික්ටෝරියා ආසාදිතයින් 06 ක් / 03 කට වැළඳුණු ආකාරය සොයා පරීක්ෂණ

ගතවූ පැය 24 තුළ සිදුකළ කොරෝනා පරීක්ෂණ හරහා වික්ටෝරියානු ප්‍රාන්තයේ ප්‍රජාව අතරින් ආසාදිතයින් 06 ක් හමුව ඇති බව වික්ටෝරියා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

මෙල්බර්න් පාසලකින් හඳුනාගත් කොවිඩ් ආසාධිත ගුරුවරියද මීට අයත්.

මෙම ආසාධිතයන් 06 දෙනා අතුරින් 03 දෙනෙකුට වෛරසය වැළඳුණු ආකාරය සොයා පරීක්ෂණ ක්‍රියාත්මකයි.

මේ අනුව මේ වන විට වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ සිටින සක්‍රිය කොරෝනා ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 80 කි.

ඊයේ දිනයේදී (04) වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තය තුළ කොරෝනා පරීක්ෂණ 27,279 ක් සිදුකර ඇති අතර කොරෝනා එන්නත් මාත්‍රා 17,229 ක් ලබා දී තිබේ.