දින කිහිපයකට පසු වික්ටෝරියාවෙන් ඊයේ කිසිදු ආසාධිතයෙකු නෑ / QLD 17 යි – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

දින කිහිපයකට පසු වික්ටෝරියාවෙන් ඊයේ කිසිදු ආසාධිතයෙකු නෑ / QLD 17 යි

දින කිහිපයකට පසු වික්ටෝරියාවෙන් ඊයේ කිසිදු ආසාධිතයෙකු නෑ / QLD 17 යි

ගතවූ පැය 24 තුළ සිදුකළ කොරෝනා පරීක්ෂණ හරහා වික්ටෝරියානු ප්‍රාන්තයේ ප්‍රජාව අතරින් කිසිදු ආසාධිතයෙකු හමුවී නොමැත.

මේ වන විට වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ සිටින සක්‍රිය කොරෝනා ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 99 කි.

ඊයේ දිනයේදී (03) වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තය තුළ කොරෝනා පරීක්ෂණ 30,117 ක් සිදුකර ඇති අතර කොරෝනා එන්නත් මාත්‍රා 17,612 ක් ලබා දී තිබේ.

මේ අතර ක්වීන්ස්ලන්ඩ් ප්‍රාන්තයෙන් ගතවූ පැය 24 තුළ ආසාධිතයන් 17 දෙනෙකු වාර්තා වී තිබේ.

ඒ අනුව වර්තමාන ඩෙල්ටා පොකුරේ ආසාධිතයන් ගණන 64 දක්වා ඉහළ යයි.

දැනට ප්‍රාන්තයේ සිටින සක්‍රීය ආසාධිතයන් ගණන 100 කි.