කොවිඩ්වලට අදාළව සෞඛ්‍ය තත්ත්වය තනිවම මැන බැලිය හැකි App එකක් ලංකාවෙන් – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

කොවිඩ්වලට අදාළව සෞඛ්‍ය තත්ත්වය තනිවම මැන බැලිය හැකි App එකක් ලංකාවෙන්

කොවිඩ්වලට අදාළව සෞඛ්‍ය තත්ත්වය තනිවම මැන බැලිය හැකි App එකක් ලංකාවෙන්

කොවිඩ් -19 ට අදාළව තමන්ගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය තනිවම මැන බැලීමේ හැකියාව ඇති නව ජංගම දුරකථන යෙදවුමක් හඳුන්වාදීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පියවර ගෙන තිබේ.

පෙනහළුවල ක්‍රියාකාරීත්වය නිරීක්ෂණය කිරීමටත්, ලැබෙන වාර්තා තුළින් උපදෙස් ලබාදීම, පිරික්සුම් දත්ත ස්වයංක්‍රීයව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ වෛද්‍ය කණ්ඩායම් සමග බෙදා ගැනීම සඳහාත් මෙම යෙදවුම හරහා හැකියාව පවතී.

ශ්‍රී ලංකා සෞඛ්‍ය තොරතුරු තාක්ෂණ සංගමය, ඩිජිටල් සෞඛ්‍ය සඳහා පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය මධ්‍යස්ථානය එක්ව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සිදුකරන රෝගී ප්‍රතිකාර සේවාවන් තවත් ශක්තිමත් කිරීමේ අරමුණින් එය නිර්මාණය කර ඇත.

“කොවිඩ් -19 ට එරෙහි ස්මාර්ට් පලිහ” (Self Shield) නමින් මෙම ජංගම යෙදවුම හඳුන්වා දී ඇති අතර එය භාවිතයෙන් පරිශීලකයන්ට කොවිඩ්-19 වෛරසයට අදාළව තම සෞඛ්‍ය තත්ත්වය පිළිබඳව අවබෝධයක් ලබාගත හැකිය.

ඒ අනුව ප්‍රමාදවීමකින් තොරව හැකි ඉක්මණින් වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබාගැනීමට ඒ හරහා උපකාරී වන බවද සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පෙන්වා දෙයි.

විනාඩි කිහිපයකින් තම සෞඛ්‍ය තත්ත්වය තනිවම පරීක්ෂා කර බැලීමේ හැකියාව මෙම යෙදවුම හරහා ලබාදී තිබේ.

මේ පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු https://sshield.org/ හරහා ලබාගත හැකිය.