සෑම ඔස්ටේ්‍රලියානුවෙකුටම කොවිඩ් එන්නත දීමට නත්තල් සමය වනු ඇති බවට වාර්තාවක් – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

සෑම ඔස්ටේ්‍රලියානුවෙකුටම කොවිඩ් එන්නත දීමට නත්තල් සමය වනු ඇති බවට වාර්තාවක්

සෑම ඔස්ටේ්‍රලියානුවෙකුටම කොවිඩ් එන්නත දීමට නත්තල් සමය වනු ඇති බවට වාර්තාවක්

සෑම ඔස්ටේ්‍රලියානුවෙකුටම කොවිඩ් මර්දන එන්නතක් ලබාදීමට නත්තල් සමය පමණ වනු ඇති බවට නවතම වාර්තාවක් හෙළිකර තිබෙනවා.

ඒ අනුව ලබන වසර ආරම්භවීමෙන් පසු දේශ සීමා විවෘත කිරීමට හැකිවනු ඇතැයිද සඳහන්.

පසුගිය සිකුරාදා රැස්වූ ජාතික කැබිනට් මණ්ඩලය එන්නත්කරණය පිළිබඳ අධියර 04 ක මාර්ග සැළැස්මකට අනුමැතිය දුන්නේය

ඒ අනුව මුලු ජනගහණයෙන් සියයට 80 ක් පමණ පූර්ණ එන්නත්කරණයට ලක්කිරීමෙන් පසු දේශ සීමා විවෘත කිරීමටයි නියමිතව ඇත්තේ.

දැනට ක්‍රියාත්මක එන්නත්කරණ වැඩපිළිවෙල Phase A ලෙස නම් කර ඇත.

Phase B යටතේ සිදුවන්නේ එන්නත් ලැබීමට සුදුසුකම් ලබා ඇති ජනගහණයෙන් සියයට 70 කට දෙවන මාත්‍රාව ලබාදීමයි.

එම ඉලක්කය සියයට 80 ක් වු පසු අධියර Phase C ලෙස නම් කරනු ලබයි.

සමස්ත වැඩිහිටි ජනගහණය එන්නත් කර අවසන් කිරීමත් – ජාත්‍යන්තර ගුවන් ගමන් ආරම්භ කිරීමත් සමග Phase D අධියර ක්‍රියාවට නැංවෙන බවයි අගමැති ස්කොට් මොරිසන් කියාසිටියේ.