ගතවූ පැය 24 තුළ ක්වීන්ස්ලන්ත ආසාදිතයින්ගෙන් බහුතරය අවුරුදු 10 ට අඩු ළමුන් – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ගතවූ පැය 24 තුළ ක්වීන්ස්ලන්ත ආසාදිතයින්ගෙන් බහුතරය අවුරුදු 10 ට අඩු ළමුන්

ගතවූ පැය 24 තුළ ක්වීන්ස්ලන්ත ආසාදිතයින්ගෙන් බහුතරය අවුරුදු 10 ට අඩු ළමුන්

ගතවූ පැය 24 තුළ ක්වීන්ස්ලන්ත ප්‍රාන්තයෙන් අලුතින් කොරෝනා ආසාදිතයින් 13 ක් හමුවී තිබෙන අතර ඉන් බහුතරයක් වයස අවුරුදු 10 ට අඩු ළමුන් බව සඳහන්.

එම සියලුම ආසාදිතයින් දැනට හඳුනාගෙන ඇති කොරෝනා පොකුරට සම්බන්ධ අතර දැනට ප්‍රාන්තයේ සක්‍රිය ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 31 ක් බවට පත්වී තිබේ.

මේ අතර ක්වීන්ස්ලන්ත ප්‍රාන්තයේ ගිනිකොන දිග කලාපයට දැනට පනවා ඇති lockdown කාලය අගෝස්තු 8 වනදා දක්වා දීර්ග කර ඇත.

එය Brisbane, Gold Coast, Ipswich, Lockyer Valley, Logan, Moreton Bay, Noosa, Redland, Scenic Rim, Somerset සහ Sunshine Coast ප්‍රදේශ වලට බලාත්මක වේ.