ගතවූ පැය 24 තුළ NSW ප්‍රාන්තයෙන් කොවිඩ් ආසාධිතයන් 239 ක් – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ගතවූ පැය 24 තුළ NSW ප්‍රාන්තයෙන් කොවිඩ් ආසාධිතයන් 239 ක්

ගතවූ පැය 24 තුළ NSW ප්‍රාන්තයෙන් කොවිඩ් ආසාධිතයන් 239 ක්

ගතවූ පැය 24 තුළ නිවු සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයෙන් කොවිඩ් ආසාධිතයන් 239 දෙනෙකු වාර්තා වී තිබේ.

ඒ පරීක්ෂණ 87,712 ක් අතුරිනි.

මින් 115 දෙනෙකු දැනට හඳුනාගෙන ඇති ආසාධිතයන්ගේ ආශ්‍රිතයන් බව සඳහන්.

කෙසේවෙතත් 98 දෙනෙකුට වෛරසය වැළඳුණේ කෙසේදැයි යන්න තවමත් අවිනිශ්චිතය.