එන්නත්කරණ අභියෝගය ජයගැනීම සඳහා සිව් වැදෑරුම් වැඩපිළිවෙලකට අනුමැතිය – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

එන්නත්කරණ අභියෝගය ජයගැනීම සඳහා සිව් වැදෑරුම් වැඩපිළිවෙලකට අනුමැතිය

එන්නත්කරණ අභියෝගය ජයගැනීම සඳහා සිව් වැදෑරුම් වැඩපිළිවෙලකට අනුමැතිය

එන්නත්කරණ අභියෝගය ජයගැනීම සඳහා අගමැති ස්කොට් මොරිසන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවති ජාතික කැබිනට් රැස්විමේදී සිව් වැදෑරුම් වැඩපිළිවෙලකට අනුමැතිය ලැබී තිබේ.

දැනට ක්‍රියාත්මක එන්නත්කරණ වැඩපිළිවෙල Phase A ලෙස නම් කර ඇත.

Phase B යටතේ සිදුවන්නේ එන්නත් ලැබීමට සුදුසුකම් ලබා ඇති ජනගහණයෙන් සියයට 70 කට දෙවන මාත්‍රාව ලබාදීමයි.

එම ඉලක්කය සියයට 80 ක් වු පසු අධියර Phase C ලෙස නම් කරනු ලබයි.

සමස්ත වැඩිහිටි ජනගහණය එන්නත් කර අවසන් කිරීමත් – ජාත්‍යන්තර ගුවන් ගමන් ආරම්භ කිරීමත් සමග Phase D අධියර ක්‍රියාවට නැංවෙන බවයි අගමැති ස්කොට් මොරිසන් කියාසිටියේ.