වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ අනතුරකින් පැරෂුටය කඩා වැටී ගුවන් කරණම් ශිල්පියෙකුට බරපතලයි – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ අනතුරකින් පැරෂුටය කඩා වැටී ගුවන් කරණම් ශිල්පියෙකුට බරපතලයි

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ අනතුරකින් පැරෂුටය කඩා වැටී ගුවන් කරණම් ශිල්පියෙකුට බරපතලයි

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ Torquay හි සිදුවූ අනතුරකින් ගුවන් කරණම් ශිල්පියෙකු (skydiver) බරපතල තුවාල ලබා තිබේ.

ඔහුගේ පැරෂුටය කඩා වැටී ඇති බව සඳහන්.

අදාළ ස්ථානයට ගිලන් රථ කිහිපයක්ම පැමිණ ඇති බව දක්නට ලැබේ.

තුවාල ලැබූ පුද්ගලයාගේ වයස අවුරුදු 50 ක් පමණ විය හැකි බවට විශ්වාස කෙරේ.

ඔහු මේ වනවිට Alfred hospital වෙත ගෙනගොස් ඇත.

 

PIC – 9News